Toinen todellisuus – irti pulpetista

Myllyharjun lukio aloitti ensimmäisen kouluviikkonsa erilaisissa maisemissa. Teemana oli Toinen todellisuus -irti pulpetista.

Maanantaina 15.8 ja tiistaina 16.8 oppilaat jaettiin ryhmiin valitsemiensa aiheiden perusteella. Ryhmissä suunniteltiin keskiviikon matkaa Keravan energialaitokselle ja Helsinkiin.

Keravalla työntekijät tutustuttivat oppilaita biovoimalaitoksen toimintaan, josta matka jatkui Helsinkiin.

Ryhmät lähtivät Helsingissä kiertämään keskustaa ja etsimään omaan aiheeseensa liittyviä kuvauskohteita. Tulosta syntyi ja Instagram täyttyi äkkiä kuvista, joita voi käydä katsomassa koulun Instagram-sivulla, @myllyharjun.

Torstaina 18.8 ryhmät kävivät läpi Helsingin kokemuksia ja kuvia. Mediaryhmä haastatteli toisia ryhmiä jälkitunnelmista. Arkkitehtuuri ja muistomerkit -ryhmään kuuluneet Katja Korhonen ja Jenna Korjula olivat tyytyväisiä Helsingin-reissuun.
“Oli mukavaa saada liikkua Helsingissä vapaasti ryhmän kanssa”, sanoi Korhonen.
“Kuvauspaikkoja löytyi mukavasti ja oli hauska suunnistaa keskustassa”, kertoi Korjula

Projekti etenee

Perjantain esitystä ruvettiin työstämään ryhmissä esitystyökalu Prezin avulla, joka mahdollistaa dynaamisen esitysten luomisen. Hyvinvointi-ryhmän alkava opiskelija Janniina Leinonen kertoi ettei pidä kauheasti esitelmistä, mutta nautti Helsinki-päivästä.
“Kuvia saatiin otettua ja vapaa-aikaakin jäi”, kertoi Leinonen.
Helsinki-reissusta jäi kaiken kaikkiaan positiivinen fiilis ja moni oppilas kertoi pitäneensä erilaisesta koulun alusta. Lukion jatkava opiskelija Joanna Willström kertoi nauttineensa vapaasta ja luovasta työskentelystä.
“On kiva ettei heti tarvitse istua tavallisilla tunneilla ja että saa työskennellä tietokoneella”, Willström sanoi.
Joannan kanssa samassa villi luonto -ryhmässä ollut Valtteri Turto oli samaa mieltä Joannan kanssa.
“Pidin Helsinki-päivästä, ryhmä oli hyvä ja työ sujui, vaikka aiheeseen liittyviä kuvia oli hieman vaikea löytää”, Turto lisäsi.

Opettajat ilahtuneita

Oppilaiden lisäksi myös opettajat olivat tyytyväisiä Helsingin-reissuun ja itse projektiin.
“Keravan biovoimalaitos oli mielenkiintoinen paikka ja se esiteltiin asiantuntevasti. Toivon, että oppilaillekin jäi jotain mieleen”, lehtori Kirsi Nurkkala kertoi.
”Helsingissä oppilaat lähtivät reippaasti liikkeelle. Olin iloisesti yllättynyt, kuinka aktiivisesti oppilaat päivittivät Instagram-sivua”, Nurkkala totesi ja jatkoi selventäen projektin päätarkoituksia. ”Ykköstavoitteena oli luoda yhteishenkeä ja tuoda kaikkien vuosikurssien opiskelijat yhteen. Muita tärkeitä tavoitteita oli opettaa nuorille, mitä on soveliasta kuvata ja julkaista somessa, sekä miten teknisiä työkaluja käytetään.

Perjantaina jokainen ryhmä esitti oman aiheensa Prezi-esityksen ensin yhdeksäsluokkalaisille ja myöhemmin vanhemmille sekä muille kiinnostuneille. Pienestä jännityksestä huolimatta esitykset menivät kokonaisuudessaan hyvin. Uskonto-ryhmään kuuluneet Emilia Tikander ja Melinda Söderström pitivät ryhmänsä tulosten esittelystä. “Tästä sai lisää varmuutta esiintymiseen” Tikander kertoi. “Projektiin oli nähty vaivaa, joten oli kiva näyttää muille mitä oltiin saatu aikaiseksi” Söderström lisäsi.

Yleisesti ottaen Myllyharjun lukion Irti pulpetista -projektia pidettiin onnistuneesti suunniteltuna sekä osaavasti toteutettuna. Myös projektin sijoittamista heti lukuvuoden alkuun pidettiin hyvänä vaihtoehtona.
“Projektin ajankohta oli siinä mielessä hyvä, että lukuvuoden alussa se ei häiritse koulutyöskentelyä”, opettaja Tarja Tonteri lisää. Projektin päätyttyä lukion opiskelijat siirtyvät takaisin normaalin koulutyön pariin.

Elle Frondelius, Sonja Kantola, Väinö Honkanen, Severi Häyhä


Projektin tuotoksia voi käydä katsomassa Myllyharjun lukion kotisivuilta