TET-harjoittelussa yliopistolla

Teksti ja kuva: Nuutti Auvinen

Olin TET:issä 31.1. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, tarkemmin fysiikan osastolla.

Helsingin yliopiston Physicum

Päiväni alkoi klo 8.30 ja se kesti tavallisen koulupäivän tavoin kuusi tuntia. Saavuttuani työpaikalleni Physicum-rakennukseen Kumpulan kampukselle, aloin työstämään työnantajani Syksy Räsäsen väitöskirjaopiskelijan kanssa kosmologiseen tutkimusaiheeseen liittyvää koodia. Aamulla yliopistolla ei joidenkin opiskelijoiden lisäksi ollut juuri ketään. Tutkijoilla on vapaat työajat, joten kovin moni ei ole työskentelemässä vapaaehtoisesti heti aikaisin aamusta.

Koodin parissa työskentely oli kiinnostavaa sekä opettavaista, opin siinä uutta koodikieltä ja tietysti kaikenlaista tutkimusaiheeseen liittyvää. Minun ei juurikaan tarvinnut kirjoittaa koodia, tehtäväni oli lähinnä ajaa sitä ja tehdä muistiinpanoja havainnoistani. Työstin koodia nelisen tuntia, minkä jälkeen Syksy tuli hakemaan minut lounaalle yliopiston ruokalaan. Kun olimme syöneet, hän esitteli minulle paikkoja, kertoi työstään ja vastaili kysymyksiini.

TET-päiväni sujui oikein hyvin. Minut otettiin yliopistolla hyvin vastaan ja kaikki olivat mukavia minua kohtaan. Opin uutta ja sain jonkinlaista tuntumaa tutkijan työhön. Päivä oli mielenkiintoinen ja antoisa.

******************************************

Työelämään tutustuminen eli TET on peruskoulun yläluokkien 7-9 oppimäärään sisältyvä lyhyt työharjoittelu. TET on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET-paikkaansa. TET:in kesto vaihtelee. Lyhimmillään se on 7. luokilla yhden päivän ja pisimmillään 9. luokilla kaksi viikkoa.

TET-jakson aikana oppilas tutustuu ohjatusti yritysten ja työyhteisöjen toimintaan. Nuori pääsee näkemään millaista on työelämä, millaista on olla työntekijä ja millaista on toimia työyhteisössä. TET:in yhtenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen laajentaminen ja tehostaminen.


Erasmus+ OVERCOME – vierailu Sloveniassa

Iida Turunen ja Luukas Lönnberg 7F

Sunnuntaina 2. helmikuuta lähdimme Slovenian vaihtomatkalle. Matkassa meitä oppilaita oli Emil, Leo, Iida ja Luukas sekä opettajat Saara ja Jarmo. Vaihtokoulu sijaitsi paikassa nimeltä Rače, Fram. Rače sijaitsi lähellä Maribor-kaupunkia.  Slovenialaisten oppilaiden lisäksi pääsimme tutustumaan myös muiden vaihtomaiden Saksan, Kyproksen ja Espanjan oppilaisiin.

Slovenialainen koulu oli järjestänyt päiville paljon aktiviteetteja. Kävimme mm. turistikierroksella Maribor ja Ptuj kaupungeissa, sekä Uranjek farmilla. Meidän piti myös päästä laskettelemaan, mutta koska sääolosuhteet eivät niin sallineet, jouduimme tyytymään uimiseen. 

Parasta reissusssa kuitenkin oli uusiin ihmisiin tutustuminen ja uudet  kokemukset jota saimme matkan aikana.

*********************************************************

Erasmus+ OVERCOME -projektiin osallistuu viisi koulua eri puolilta Eurooppaa; Harjurinteen koulun lisäksi mukana on koulu Saksasta, Sloveniasta, Kyprokselta ja Espanjasta.

Oppilaat ovat iältään 12-14-vuotiaita, eli meidän koulustamme mukaan on valittu kiinnostuneita seitsemäs- sekä kahdeksasluokkalaisia.

Sekä projektiin osallistuvat koulut että niiden kotikaupungit ovat taustaltaan hyvin erilaisia, mikä edustaa hyvin Euroopan Unioninkin monimuotoisuutta. OVERCOME –projektin tavoitteena onkin yhteisöllisyyden vahvistaminen ja koulunkäynnin tukeminen erityisesti oppilailla, joilla on haasteita kouluelämän sosiaalisella puolella. Tärkeänä teemana projektissa on luonto ja sen rooli hyvinvoinnissa ja oppimisessa.

Osallistuvissa maissa oppilaille tarjotaan erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja ja oppimistehtäviä, joissa keskitytään yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen lisäksi myös jokaisen henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja kykyihin.