Laura från Rantasalmi: “ Svenska språket lockade mig till Lovisa.”

Hej! Laura heter jag och jag är hemma från Rantasalmi i södra Savolax. Jag flyttade till Lovisa för fem månader sedan. Jag fyllde aderton i augusti, så det här är både mitt abiår och det sista året i gymnasiet. Under mitt första år i gymnasiet blev jag intresserad av att lära mig svenska bättre. Jag har alltid varit bra på svenska språket men jag började öva upp mina kunskaper aktivt för två år sedan genom att titta på intressanta tv-program. Senare har jag läst böcker och tidningar samt lyssnat på musik och radiokanaler. Jag fyllde aderton i augusti, så det här är både mitt abiår och det sista året i gymnasiet.

Till Lovisa ville jag flytta för att bli bättre på svenska. Föregående vinter hade jag besökt Borgå och blivit kär i staden. Jag kommer från ett helt finskspråkigt område där troligen ingen har svenska som sitt modersmål. I östra Finland hade jag inga chanser att använda svenska, därför var jag tvungen att flytta bort från området. Jag tänkte att Lovisa skulle vara ganska nära min hemkommun. Att huvudstaden Helsingfors inte är så långt borta från Lovisa var en annan fördel. Det är ju mycket billigare att bo här i Östnyland än i huvudstadsregionen.

Jag har några idéer om vad jag skulle vilja studera efter gymnasiet. Poesi, de inhemska språken, kultur, musik och media intresserar mig mycket. Jag hoppas jag kan arbeta tvåspråkigt. För mig är det viktigt att kunna både finska och svenska. Det skapar mer möjligheter att få jobb här i hemlandet och utomlands, speciellt i Sverige.

Laura Mähönen

Blog text – About Wako

During our spring term, a Japanese exchange student visited our English class at Loviisa senior high school to tell us about Japanese culture. She also told us about herself as well as her experiences as an exchange student in Finland. Her name is Wako Nagasaka. She is 21 years old and studies politics and education at the University of Helsinki. Her home university in Japan is Kobe University. 

She told us that she was surprised at the Finnish weather: while it does snow in her hometown, the snow there is heavy and soggy, but here in Finland in the middle of the winter it´s light. She also seemed surprised at the amount of potatoes that we Finnish people eat. And no, she did not like how potatoes tasted. It was quite nice and educational to hear about the Japanese culture, so we were happy that she came to our school to tell us about it.

 When her presentation was over, she taught us how to make origamis of cranes, since a crane, or in Japanese: orizuru, is a traditional topic in origamis. It was quite difficult for the most of us students to try and make one, since the origamis needed to be perfectly folded for them to turn out right. But it was still fun! 

By: Minea, Iida, Venla, Riikka, Taru 

Moduuliluokkahuoneet ovat aikataulussa

Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion käyttöön tulevat moduuliluokkahuoneet saapuvat marras-joulukuun vaihteessa. Loviisan kaupungin tilaamien moduulien valmistustyö on aikataulussa.
Moduulit rakennetaan valmiiksi Pohjanmaalla ja tuodaan rekkakuljetuksena Loviisaan. Moduulien saavuttua on Kurkelan parakkikoulu täydessä koossaan. Moduulit rakentaa ja toimittaa Heikiustalo. Väistön jälkeen moduulit jäävät Loviisan kaupungille ja ovat siirrettävissä sinne, missä väistötiloja tarvitaan.
Suomenkielisen koulukeskuksen väistöön liittyen opiskeluhuollon sininen parakki on myös otettu käyttöön Kurkelan takana. Sieltä oppilaat ja opiskelijat saavat koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Luokkahuoneena Tukholma – lukion stipendimatka 2018

Loviisan lukion 8 jatkavaa opiskelijaa ja 7 abiturienttia osallistuivat neljän päivän pituiseen ruotsin ja kemian stipendimatkaan Tukholmassa opettajiensa Tarja Tonterin ja Kirsi Nurkkalan johdolla 28.8 – 31.8. kuluvaa lukuvuotta.  Stipendimatka toteutettiin Irja ja Allan Lyykarin stipendirahaston varoilla. Matka oli jo neljäs kerta tällä vuosikymmenellä kun Tukholmassa on käyty Loviisan suomenkielisestä lukiosta kieli- ja kulttuurimatkalla ja kolmas kerta kun yhteistyökumppanina on ollut Tukholman Finlandsinstitutet. Tällä kertaa matkalla oli myös Loviisan lukion kemian opiskelijoita lukion kemian lehtorin Kirsi Nurkkalan johdolla. Finlandsinstitutenissa kielikurssin kouluttajana toimi instituutin koulutus- ja teatterivastaava Raija Airaksinen, jonka kanssa matkaa suunniteltiin jo edellisenä keväänä Loviisan lukiossa, jossa Raija Airaksinen vieraili luennoimassa opiskelijoille ruotsin kielestä ja kulttuurista.
Tukholman leirikoulu sisälsi opiskelijoiden suorittamia haastatteluja ruotsin kielellä, kaupunkitehtäviä, museovierailuja sekä tietysti vierailut Suomi-instituutissa, jossa Raija jakoi heti alkuun kaupunkitehtävät, ja jonka tiloissa kurssin lopussa purettiin yhteisesti Raijan kanssa viikon anti ennen kotiin lähtöä. Kemian opiskelijoilla oli Tukholmassa lisäksi omia vierailukohteitaan, esim Tekniska museet ja Nobelmuseet. Haastattelukysymykset opiskelijat olivat valmistelleet jo Suomessa etukäteen sekä sopineet haastatteluajat ja -paikat haastateltavien kanssa sähköpostitse Suomesta käsin, ja tietysti vain ruotsiksi.
Neljä päivää Tukholmassa vierähti mielenkiintoisesti, mutta todella nopeasti. Seuraavassa on opiskelijoiden kirjoittamia raportteja ruotsin ja kemian elokuisesta stipendimatkastamme.

Tarja Tonteri, lukion ruotsin kielen lehtori

Elevevernas berättelser om studieresan till Stockholm

 

 

 

 

 

Jag hade roligt i Stockholm. Mitt lags färg var rött, så vi tog foton av en röd buss och några röda gamla kläder i Nordiska museet. Våra andra uppgifter var att besöka tunnelbanestationen Tekniska högskolan och second hand-butiken Myrorna. Tekniska högskolan hade stora och tilltalande målningar kombinerade med triangulära former. Konsten var imponerande och passade bra med stationens röda linje. Myrorna såg ut liksom en vanlig klädbutik och var ganska lätt att hitta. För vår sista uppgift intervjuade vi en svensk man, Anton Lundmark. Han studerar medicin och jobbar som läkare. Han hade målat för tio år och hade börjat på att reparera en gammal BMW. Han tänkte också att flytta till Helsingfors, därför att saker förändras mindre i Helsingfors än i Stockholm, och hans flickvän bor också i Finland. Resan var härlig och jag rekommenderar den faktiskt för alla som har även den minsta viljan att besöka Sverige och lära sig mer svenska.

 

 

 

 

 

Ville Koponen

Resan till Sverige

Vi, Amanda och Maria intervjuade författaren och saxofonisten Elsie Petrén, och vi kom överens att vi gör det hos henne, för hon hade inte tid att ge sig själv ner till centralen. Det skulle har varit svårt att hitta dit till henne, om hon inte hade skickat oss vägbeskrivningen via Gmail. När vi hittade den rätta gatan, så började vi söka för gatunumret. Det var överraskande svårt att hitta dit, för att det fanns hundratals siffror, vilket förvånade oss. När vi äntligen kom fram dit, så verkade hon ungdomlig gemfört med hennes riktiga ålder och hon var jättesnäll. Före vi for, så visade hon ännu sitt rum där hon arbetar. Där hittade vi på ekstra frågor t.ex. om hon får inspiration av andra författare, vilket hon svarade jakande på.

Vårt lags färg var gult, och vi tog foton t.ex. av den här tunneln.

Tunnelgatan

 

Amanda Lindberg och Maria Weckström

Haastattelu 1

Meidän haastateltavanamme oli Suomi-instituutissa työskentelevä Jaana Vikman. Jaanan kanssa oli todella mukavaa ja rentoa keskustella. Saimme tietää paljon mielenkiintoisia asioita hänen työstään.

Jaana siis työskentelee Tukholmassa sijaitsevassa Suomi-instituutissa. Hän piti työstään kovasti ja kertoi yhdeksi parhaaksi puoleksi siinä olevan uusien ihmisten, kuten ministerien tapaamisen. Mieluista olivat myös työhön kuuluvat ajoittaiset matkat Helsinkiin.

Hoidimme koko haastattelutilanteen ruotsin kielellä. Kyllähän se aluksi vähän jännitti, mutta lopulta kaikki sujui hyvin. Tämä oli mielestämme erittäin hyvä ja hauska tapa oppia kieltä, sillä siinä tilanteessa tuli vaan puhuttua sen tarkemmin miettimättä.

Maija Honkanen ja Julia Laulainen

Haastattelu 2

Haastattelimme Piia Suomalaista, 25-vuotiasta harjoittelijaa instituutilla. Keskustelu sujui mukavasti, hän kertoi meille Tukholmasta ja suositteli erinomaisia paikkoja joissa käydä. Keskustelu ei ollut jäykkää, juttelimme muista asioita kuin haastattelusta, nauroimme ja kerroimme itsestämme hänelle.

Kaupunkitehtävät olivat todella helppoja, ainakin meille! Oli helppoa liikkua ympäri Tukholmaa metrolla, ratikalla ja bussilla, 72 tunnin matkalipulla. Välillä, kun eksyimme, jouduimme kysymään reittiohjeita.

Sara Al Dawdi  ja Mikaela Holmsten

Tapaturmapäivänä 13.4. painotetaan turvallista mopoilua

Tapaturmapäivänä 13.4. tavoitellaan turvallista mopoilua! Mopo on oiva liikkumisväline nuorille ja vähän vanhemmillekin, mutta myös yksi turvattomimmista, jos tarkastellaan onnettomuusriskiä ajettua kilometriä kohti. Onneksi jokainen mopon kuljettaja voi itse vaikuttaa omaan turvallisuuteensa pitämällä ajatukset liikenteessä, itsensä ja moponsa liikennekelpoisina sekä huomioimalla muut liikkujat.

Lisätietoa turvalliseen mopoiluun:

Mopoilijat liikenteessä

Mopoilun perusvinkit

Mopoilijan opas (pdf)

Mopo kesäkuntoon (Yle Areena)

Jarrutusmatka-animaatio

Viritetyn mopon kustannukset

Pidetään #mopomopona

Interview of Roxane from Lille

We asked some questions from an exchange student of our class, Adet Roxane. She is an exchange student from France staying about a year in Finland. The questions for this interview were made by the students of our class.

1 Why did you choose to come to Finland?

Because I like cold weather and Finland is a very cold country. Also, because I have met Finnish people before and they were really nice.

2 How do school days differ in France from Finland?

We don’t have laptops so we only use books and paper. We have school lunch but we have to pay 3€ for it. We have very long days, from 8 am to 5 pm or 6 pm.

3 Would you have preferred to stay in a bigger city?

I wouldn’t mind going to a bigger town but I like Loviisa, it’s good in size, not too big or too small.

4 What do you do after school?

I read and send letters to my friends and family, I dance with my sister, but I don’t really do homework, because in France we don’t do that much homework.

5 Have you been to sauna?

Yes, and I liked it. I go there once a week.

6 What is the weirdest thing you have eaten here in Finland?

I don’t know, maybe salmiakki, no others.

7 Do you have any hobbies?

My hobbies are dancing with friends, circus and theatre in high school.

8 Do you have any favourite subjects?

I don’t know. Artistic subjects like arts and theater are my favourite subjects.

9 Do you have any different subjects in France?

We don’t have religion, but we have social economics, and Latin as an optional subject.

10 If you could live anywhere in the world, where would you want to live

I don’t know. I want to move around and visit, for example, Japan, Canada, USA, China and Africa.

11 Have you tasted rye bread and do you like it?

I don’t like rye bread, but I still eat it sometimes.

12 What was your first impression of Finnish people?

We were told that people here are almost like in France and that Finnish people love salmiakki. I think Finns are a little shy.

13 Have you travelled around Finland and do you plan to travel around more?

I have not visited any other cities but Porvoo and Helsinki. In February I will travel to Lapland and stay there for a week. I’m very excited about it.

14 What do you think of your class here in Loviisa?

It’s very nice, maybe a bit small. In France we have 40 students in the same class. I like the students and I have talked to some of them.

15 What are the main cultural differences between Finland and France?

The biggest differences are in food, education and buses, but its not really that different.

16 Do you have any siblings and how big is your family?

I have one sister, one brother and one half-brother. In my host family I have one brother and one sister, who lives in Helsinki.

17 What do you like about Finland?

I like Finnish music.

18 Have you been homesick?

I have not been homesick because I have sent letters and phoned home.

19 What are your 3 life goals:

Bungee jumping, travel a lot and nothing else.

20 What kind of a music do you like?

I like old music, Eminem and French rap.

21 A Few things you take with you when you leave home?

When I leave house, I must have my phone and music with me.

22 Do you watch any TV-series and do you have any favourite films?

I watch Netflix but I have not any favourite film. As for the series, I watch ’Breaking Bad’, ’Orange Is the New Black’ and ’The Walking Dead’.

23 What things do you miss about France?

Things I miss about France are: food, bread, cat, family and friends.

 

The interview was made by Ville Koponen, Jere Peräkylä, Oliver Kanerva, Roxane Adet, Lasse Martin, Maija Honkanen and Petra Anttila (photographer)

CERNin tiedeleiri 9.-13.10.2017

Maanantai, päivä, josta tiedeleirimme alkoi. Matkamme sai alkunsa Helsinki-Vantaan-lentokentältä ja kyllä, jokainen pääsi koneeseen ja vielä ilman ongelmia, joka yllätti. Lentomatkakin sujui ongelmitta ja selviydyimme määränpäähämme, Geneveen. Genevessä saimme yllättyä ranskan kielestä, kaupungin vilinästä, majapaikastamme, joka olikin hotelli hostellin sijaan sekä siitä, että McDonaldsin hampurilaiset maistuivat samalta myös Keski-Euroopassa.

Tiistai, eli niin sanottu turistipäivä. Pitkään päivään sisältyi lyhyt visiitti Ranskan maaperälle ja tutustumista Sveitsin eteläosaan bussiajelun muodossa.

Ranskan puolella pääsimme kokemaan Suomen tyypilliset sääolosuhteet (pakkanen sekä lumi tekivät olon kotoisaksi) sekä ihastelemaan maisemia reilu 3800 metrin korkeudesta Aiguille du Midiltä, Mont Blancin vuorenhuipulta.

Yläilmoista ja pakkasesta palauduimme takaisin maaperälle, jossa meitä odotti ranskalainen vuoristokylä Chamonix, 20-asteen edestä lämpöenergiaa sekä maittava lounas. Ranskasta ja upeasta keskieurooppalaisesta luonnosta hurmioituneina matkamme jatkui takaisin kohti Sveitsiä. Paluumatka ei ollut onneksemme vain maisemien ihailua ikkunan takaa liikkuvasta menopelistä, vaan saimme kokea ”Sveitsin Rivierat”, Montreuxin kaupungin pikavisiitin muodossa. Upea pitkä rantakatu, sinertävä Geneve-järvi, lämpö ja auringonpaiste, vanhat lähes aristokraattiset rakennukset, itse mestari Freddy Mercury metallisessa muodossa… Tätä kaupunkia ei voi hehkuttaa tarpeeksi. Niin upea ja näkemisen arvoinen paikka!

Palattuamme takaisin todellisuuteen ja tajuttuamme, ettemme ole aurinkolomalla vaan tiedeleirillä, suuntasimme nokkamme kohti Geneveä, vaikka uusia välietappeja suunniteltiinkin ja saimme pikaisen kiertoajelun Lausannen kaupungissa. Harmittaa sinänsä, ettemme päässeet tutkimaan kaupunkia tarkemmin, sillä kaupungissa sijaitsee mm. kuuluisa Olympiamuseo sekä kaupunki tunnetaan Euroviisujen isäntämaana vuonna 1989.

Pitkä päivämme päättyi hotellille väsyneiden ja nälkäisten matkalaisten seurueena. Turistipäivä oli päättynyt ja seuraavana päivänä meitä odottaisi itse CERN, jota olimme odottaneet jo kauan.

Keskiviikko ja ensimmäinen päivä CERN:issä. Tiedeleirimme alkoi paikan päällä tutkimuskeskuksessa ”CERNIN Ismo Leikolan” eli Markus Nordbergin luennolla. Tämän jälkeen päivämme kului CERNIN historiaan perehtymisellä, teoreetikko Aleksi Kurkelan luennolla universumista ja siellä tapahtuvista ilmiöistä sekä kirsikaksi kakun päälle pääsimme tutustumaan CMS-koeasemaan, jossa hiukkasfysiikan tutkiminen tapahtuu käytännössä. Itse kiihdytintä emme päässeet näkemään sen ollessa käynnissä vierailumme aikana.

Torstai: Torstaina aloitimme päivän CERN:ssä rakentamalla sumukammioita joilla meille havainnollistettiin CERN:ssä tapahtuvaa tutkimusta. Tämän jälkeen luvassa oli ennestään tuttuja luentoja liittyen niin CERN:ssä kuin Suomessa tapahtuviin tutkimuksiin fysiikasta ja ympäristöstä

Perjantai: Perjantaina tutustuimme CERN:ssä tiedon käsittelyyn ja jatkoimme luentoja englannin kielellä. Näiden jälkeen retkemme CERN:n oli päättynyt ja siirryimme YK:seen jossa meille oli varattu opastettu kierros.

 Thomas Pelto ja Kia Heiskanen

Itsenäisyysjuhlat 5.12.2017

Itsenäisyyspäivän aatto alkoi koko koulukeskuksen yhteisellä lipunnostolla. Loviisan lukion oppilaat nostivat lipun salkoon kaikkien yhtyessä Maamme-lauluun.

Lukion itsenäisyysjuhlassa vietettiin Suomen 100-vuotissyntymäpävän lisäksi lakkiaisjuhlaa. Juhlassa kuultiin laulua ja Eino Leinon runoutta. Juhlan lopuksi nostettiin juhlamalja Suomelle, Loviisan lukiolle ja uudelle ylioppilaalle, Ella Ketoselle.

Peruskoululaisille päivä oli ennen kaikkea tanssiaispäivä. Koko Harjurinteen koulun väki pääsi vihdoin nauttimaan paljon harjoitelluista juhlatansseista. Alaluokkien tanssi pidettiin palloiluhallilla aamupäivällä ja yläluokkien oppilaiden vuoro tuli iltapäivällä. Musiikista vastasi musiikkiopiston orkesteri. Tästä on hyvä lähteä nauttimaan tulevasta itsenäisyyspäivästä.

Kuvat ja teksti: Matteus Pentti, kuvataiteen lehtori

Kocka på svenska: choklad

På torsdag den 5 oktober kom kocken Björn Ekstrand från Åland till vår skola. Han höll två presentationer om choklad för gymnasieeleverna i Loviisan lukio.

Björn har också en egen restaurang i Mariehamn och han har ett företag som heter Ålands Björntjänster Ab.

Björn började med att berätta om sig själv och presenterade olika chokladsorter såsom mjölk-, mörk- och vitchoklad.

Han visade också en video om kakaobönor. Sedan lät han oss smaka på olika chokladsorter, marshmallower och torkade bär.

Till sist arrangerade han en tävling med frågor om choklad. Priserna var fyra olika slags chokladkakor.

Presentationen tog 45 minuter och den var på svenska och tävlingen var på två språk. Presentationen var intressant och det var trevligt att få smaka på choklad. Utan choklad skulle det ha varit tråkigare.

I skolan kunde det arrangeras oftare olika evenemang.

Skrev: Emilia, Jenna, Jessica, Joel och Melinda från Rua8 kursen.

 

Pullaa ja suklaata

Me yläkoulun kieltenopettajat olimme järjestäneet työmme hyvin keskiviikkona ja torstaina. Keskiviikkona maistelimme kasiluokkalaisten kanssa korvapuusteja ruotsin tunneilla kansallisen korvapuustipäivän tiimoilta, ja ysien kanssa pääsimme torstaina ahvenanmaalaisen Björn Ekstrandin suklaaluennolle på svenska.

Korvapuustitunnit vedimme kokonaan ruotsiksi teemalla ”tuunaa pullasi”. A- ja B-ruotsin lukijat oli jaettu ryhmiin, ja ryhmät saivat ruotsiksi ohjeet pöydän kattamiseen ja pullan täytteeksi. Oli erilaisia pöytäliinoja, kynttilöitä, lautasia ja servettejä. Täytteinä mm. hilloja, nutellaa, kermavaahtoa ja maapähkinävoita. Pullan kaveriksi oli tarjolla myös mehua ja teetä. Tunnin loppuun teimme vielä ravintola-aiheisen kahootin.

Apulaisrehtori Sinkkonenkin kävi maistelemassa pullia

Kun pullat olivat sulaneet, niin oli vuoro maistella suklaita ysien kanssa. Luennot olivat Svenska.nun tarjoamia. Björn kertoi ruotsiksi suklaan valmistuksesta ja viljelystä. Saimme maistiaisia eri vaihvuisista suklaista, valkoisesta aina 86% suklaaseen. Maistelimme myös eri koostumuksia. Luentojen loppuun oppilaat kisailivat joukkueissa tietovisassa, joka koostui luennon asioista. Palkintona oli mitäpä muutakaan kuin suklaata! Myös lukiolaiset pääsivät Björnin suklaaluennoille.

Oli kyllä harvinaisen maukas työviikko!